Garantía de accesibilidade e equidade dixital para todas as persoas

Universal Acceptance

A #UA resulta fundamental para asegurar a accesibilidade e a equidade dixital, garantindo que todas as persoas, independentemente da súa procedencia ou idioma, poidan participar plenamente no mundo dixital.

Colaboramos con Asociación PuntoGal e ICANN para dar a coñecer esta iniciativa a través da xornada que terá lugar este xoves ás 11h. na E E Telecomunicación (Universidade de Vigo), englobada dentro dunha serie de actividades de concienciación que se celebran en todo o mundo.

O noso compañeiro Javier Fernández Fraga participa en representación do Colexio e a Asociación.

Inscricións en presencial e remoto: http://i.gal/ua24