Órganos de Goberno COETG

O Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación regula o seu funcionamento a través dos seus diferentes órganos de goberno que obstentan as potestades do seu funcionamento e representación e que quedan recollidos na súa normativa interna.

Xunta de Goberno Territorial

A Xunta de Goberno Territorial é o órgano executivo, de dirección e administración en Galicia.

En 2021 o COETG convocou eleccións para a renovación dos seus membros da Xunta de Goberno. Resultado do proceso electivo e de conformidade co disposto nos vixentes Regulamento Particular de Funcionamento do COETG e Estatutos Generales do COIT, o 11 de marzo a Mesa Electoral procedeu a proclamar e investir como nova Xunta de Goberno Territorial do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación Galicia á candidatura encabezada por D. Julio Sánchez Agrelo como decano, renovando a súa responsabilidade de dirixir a Xunta de Goberno durante os vindeiros catro anos.  

A Xunta de Goberno Territorial do COETG queda integrada polos seguintes membros:  

Decano: Julio José Sánchez Agrelo
Vicedecana: María Edita de Lorenzo Rodríguez
Secretario: Antonio Santiago Torres López
Vicesecretario: Ramón Rodríguez Enríquez
Tesoureiro: Fernando José Cendán Garrote
Contador: Juan Redondo López
Vogal: Luis Castedo Ribas
Vogal: Justo Rodal Pérez
Vogal: Javier Fernández Fraga
Vogal: Francisco Javier Alcalá Navarro
Vogal: José Manuel Ordóñez Suárez
Vogal: María Pilar Villaverde Castro
Vogal: César Mariñas Dávila
Vogal: Francisco Javier Laíño Colinas
Vogal: José Miguel Gómez Apesteguía
Vogal: Sara María Rodríguez Paz
Vogal: Manuel Pozo Fariñas

Asemblea Xeral

A Asemblea Xeral de Colexiados é o órgano supremo de expresión de vontade dos colexiados residentes en Galicia e está constituída por todos eles e asume a máxima autoridade dentro do Colexio. A Asemblea Xeral reúnese polo menos unha vez ao ano no primeiro trimestre, para aprobar a administración do seu orzamento anual.