Noticias

 

En virtude do acordo de colaboración entre o Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e APD (Asociación para el progreso de la dirección), os asociad@s/colexiad@s poden asistir de maneira gratuíta á xornada "A empresa e a nova lei de sociedades de capital", que se celebrará o 27 de xaneiro en Santiago de Compostela.

JPGC157002&1.jpg

O Goberno aprobou ampliar o prazo de liberación do dividendo dixital máis aló do 31 de decembro 2014, até o 31 de marzo de 2015. Tamén estenderá o prazo de finalización das concesións para a tecnoloxía 4G e, por cada día transcorrido desde o 1 de xaneiro de 2015, compensarase coa extensión de 1,27 días do período de vixencia das concesións ás operadoras de telecomunicacións.

generadorimagenes.jpg

De interese para colexiados

Para comenzar o ano, dende o Colexio propoñemos unha serie de actividades formativas en formato on-line, dirixidas a todos aqueles interesados en ampliar coñecementos en diferentes materias como por exemplo a Introdución á enxeñería de sistemas, Xestión de proxectos orientado á certificación PMI ou Redes ópticas Passive LAN. Para máis información accede ao seguinte enlace: Actividades formativas 2015

En virtude do acordo de colaboración entre o Colexio Oficial/Asociación de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia e APD (Asociación para el progreso de la dirección), os asociad@s/colexiad@s poden asistir de maneira gratuíta á xornada "O mundo que ven", que se celebrará o 16 de decembro en Santiago de Compostela.

20141216_O mundo que ven-page-001_opt.jpg

Informamos da Xornada "A Smart, Blue Horizon 2020" que terá lugar o día 10 de decembro no paraninfo da Reitoría da Universidade da Coruña, na que o Colexio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación de Galicia estará presente a traveso da participación do Decano, D. Ramón Bermúdez de Castro, nunha das mesas de debate.

O vindeiro martes día 16 de decembro de 2014, terán lugar as Asembleas Xerais da Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación e Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Celebraranse in situ na sede do Instituto da Enxeñaría de España (Rúa General Arrando nº 38 de Madrid).

En Galicia, os asociad@s/colexiad@s interesados, poderán asistir indistintamente á ambas Asembleas por videoconferencia dende A Coruña, na Rúa Juana de Vega, 4 - 1ºI.

Máis información:

www.coit.es
www.aeit.es

Distribuir contido